Regulamin - Formularz rejestracyjny

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

 
IV TRIATHLON SPRINTERSKI TUCZNO 2019
 
Dni Tuczna 2019
 
REGULAMIN
 
 
1.       CEL:
 
- Promocja Miasta i Gminy Tuczno;
 
- Popularyzacja triathlonu jako aktywnego i zdrowego stylu życia.
 
2. ORGANIZATORZY:
 
- Urząd Miejski w Tucznie;
 
- Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie;
 
- UKS TYGRYSY i SP im. WEDLÓW TUCZYŃSKICH W TUCZNIE
 
3. TERMIN , DYSTANS , TRASA:
 
- Zawody odbędą się w dniu 20 lipca 2019 r., Start zawodów godz. 13:00, odbiór pakietów i numerów w godzinach 11:00 – 12:30
 
- Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Liptowskim. Plaża Miejska w Tucznie,
 
- Meta zlokalizowana jest na stadionie Miejskim w tucznie przy ul. Wolności 97 78-640 Tuczno,
 
- I część zawodów: pływanie 500 m. ( Jezioro Liptowskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 17 – 21’ C, limit czasu ukończenia pływania 30 min.),
 
- II część zawodów: rower 15 km.( 1 pętla na trasie Plaża Miejska – Czekolada – Zdbowo – Strzaliny) . Trasa lekko pofałdowana z ostrym zjazdem i podjazdem w Strzalinach. Trasa dostępna dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem 1h 30 min.. Kask obowiązkowy.
 
- III część zawodów: bieg 3,5 km (trasa przechodzi przez dziką plażę do drogi biegnącej wzdłuż południowej części jeziora zamkowego, dalej ulicą rzeczną do ulicy Marii Konopnickiej. (na skrzyżowaniu ul. Rzecznej i M. Konopnickiej trzeba skręcić w prawo), w kierunku stadionu miejskiego gdzie będzie umieszczona meta zawodów, bieg może się odbywać tylko po chodnikach miejskich)
 
- Limit czasu ukończenia zawodów 2h.
 
4.  KLASYFIKACJA:
 
- Kategoria generalna mężczyzn
 
- Kategoria generalna kobiet
 
5. NAGRODY:
 
- Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej otrzymują statuetki lub puchary
 
- Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal
 
- odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród na Stadionie Miejskim w Tucznie
 
6.WARUNKI UCZESTNICTWA
 
- Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 20.07.2019 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową (25 zł),
 
- Akceptują  udział  w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia,
 
- Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wypełnią kartę zgłoszeń,
 
- Zawodnicy dokonują zgłoszenia imprezy na stronie internetowej tuczno.starttime.pl, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy IV TRIATHLON SPRINTERSKI TUCZNO 2019. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów IV TRIATHLON SPRINTERSKI TUCZNO 2019,

- Po ukończeniu biegu i wręczenie pamiątkowych medali na mecie, zawodnicy w kolejności ukończenia biegu będą odwożeni busem na miejsce startu nad J. Liptowskim

 
7. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA, OPŁATA STARTOWA
 
- Chętni do wzięcia udziału w zawodach wypełniają formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.tuczno.starttime.pl
 
- Obowiązuje limit liczby uczestników – 50 osób
 
- Opłaty startowej należy dokonać przelewem na nr Konta Bankowego
 
09 8960 0003 2600 2727 2000 0010
 
BS Wieleń od. Tuczno
 
z dopiskiem IV T.S./Tuczno – imię i nazwisko zawodnika
 
8. UWAGI KOŃCOWE
 
- Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny po ukończeniu zawodów,
 
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne,
 
- Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 19.07.2019 r.,
 
- Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasady Prawo o Ruchu Drogowym,
 
- Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy,
 
- W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócać przebiegu wyścigu,
 
- W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,
 
- Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu,
 
- Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska,
 
- Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego